Het Centrum - Achtergrond

In 2018 ontstond binnen Huisartspraktijk Tholos het idee voor een gloednieuw gezondheidscentrum. Daan Evers nam het initiatief om de mogelijkheden te onderzoeken. Na een verkennend en haalbaarheidsonderzoek en overleg met tal van potentieel betrokken partijen, van architect en gemeente tot toekomstige bewoners van het pand, groeiden de plannen en werd een locatie gevonden. Plannen werden nader uitgewerkt en in 2021 startte de daadwerkelijke bouw. In de zomer van 2022 zou het centrum klaar moeten zijn.

De naam
Aan de plek waar nu het gezondheidscentrum gebouwd wordt, hebben veel bewoners van Zevenbergen herinneringen. Ze zaten er op de christelijke basisschool Het Kompas of kennen het adres aan de Dr Ariënslaan als tijdelijke dependance van het Markland College. De school stond leeg sinds oktober 2015 en de gemeente besloot dat het gebouw in te slechte staat was voor een doorstart. Het werd in 2017 gesloopt.

En nu komt er een nieuw gebouw met een nieuwe, maar wederom verbindende, functie. Toen we nadachten over een geschikte naam, was Het Kompas vanwege de geschiedenis, direct in de running.

Een kompas is een navigatie-instrument om richting te bepalen. In het centrum werken professionals die u richting geven bij het verbeteren van uw gezondheid en/of welzijn. Zij kunnen u zelf hierbij helpen of het kompas zijn voor het vinden van de juiste plek voor passende zorg.

En zo krijgt het nieuwe gezondheidscentrum een historische naam Het Kompas.

Actueel

Kompas is geopend!

De verhuizing is achter de rug en het is binnen fijn: ruim en licht! Wie er werkt is enthousiast en de patiënten ook!  |  lees meer »

De laatste loodjes

De week voordat het nieuwe gebouw van Gezondheidscentrum Kompas werd betrokken, was het nog hard werken!  |  lees meer »

Meer foto's!

Tot het laatste moment wordt er gewerkt, zowel binnen als buiten. Bekijk de laatste loodjes...  |  lees meer »